SEÇ - G YÖNETİMİ

Poçan Lojistik; hizmetini belli kurallar, politikalar ve standartlar çerçevesinde yerine getirir. Faaliyet alanların da sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) politikası doğrultusunda hareket etmektedir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir.

Kural 1

 - İnsan sağlığı, güvenlik, emniyet ve çevreye zarar vermemek ilk önceliğimizdir.

Kural 2

 -  Faaliyet alanında kanunlara, yönetmeliklere uyar, gelişen teknolojiyi takip ederek güvence altına alır.

Kural 3

 -  Öncelikle kendi çalışanlarımız olmak üzere tüm insanları, çevreyi, firmanın itibarını ve bilgilerini korumak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kural 4

- Çevre kirliliğini önleme, enerjiyi verimli kullanma, atık ve emisyonların azaltılmasını düşürmekte, böylelikle doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaktadır.

Kural 5

-  Müşterilerimize kaliteli hizmet ve ürün sunmak için ADR belgeli ve ADR standartlarına uygun alanın da eğitimli ekibimizle tüm yasal düzenlemelere elverişli araçlarımızla sektöründe örnek olmayı hedeflemektedir.

Kural 6

- Oluşabilecek kaza risklerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Hizmetleri kazasız olarak yürütmeyi ve faaliyetlerin insanlara ve çevreye zarar vermemesini güvence altına alır.

Kural 7 

- Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı ve tatbikatlarla test edilen acil durum yöntemlerini uygulamaya almıştır.