ADR

ADR Fransızca kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır; Accord Européen Relatif Au Transport International Des Marchandises Dangereuses Par Rout. Uluslararası Kara yollarında, Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili bir Avrupa Sözleşmesidir.

30 Eylül 1957 yılında Cenevre’de hazırlanmış ve 1968’de yürürlüğe girmiş, uluslararası bir antlaşmadır. Türkiye ADR anlaşmasına 22.03.2010 tarihinde 48. ülke olarak taraf olmuştur.

Bu anlaşmada amaç insan sağlığını ve çevreyi; tehlikeli sayılabilecek maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek riskleri engellemektir. ADR kara yollarında tehlike sınıfını oluşturan maddeleri ve bunların taşınması ile ilgili bir standart belirler. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergâhların ve park yerlerinin belli ölçütlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.