SEÇ-G Yönetimi

Poçan Lojistik; hizmetini belli kurallar, politikalar ve standartlar çerçevesinde yerine getirir. Faaliyet alanların da sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik (SEÇ-G) politikası doğrultusunda hareket etmektedir. Bu kurallar aşağıdaki gibidir.

Kural 1

  • İnsan sağlığı, güvenlik, emniyet ve çevreye zarar vermemek ilk önceliğimizdir.

Kural 2

  • Faaliyet alanında kanunlara, yönetmeliklere uyar, gelişen teknolojiyi takip ederek güvence altına alır.

Kural 3

  • Öncelikle kendi çalışanlarımız olmak üzere tüm insanları, çevreyi, firmanın itibarını ve bilgilerini korumak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kural 4

  • Çevre kirliliğini önleme, enerjiyi verimli kullanma, atık ve emisyonların azaltılmasını düşürmekte, böylelikle doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişime katkı sağlamaktadır.

Kural 5

  • Müşterilerimize kaliteli hizmet ve ürün sunmak için ADR belgeli ve ADR standartlarına uygun alanın da eğitimli ekibimizle tüm yasal düzenlemelere elverişli araçlarımızla sektöründe örnek olmayı hedeflemektedir.

Kural 6

  • Oluşabilecek kaza risklerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Hizmetleri kazasız olarak yürütmeyi ve faaliyetlerin insanlara ve çevreye zarar vermemesini güvence altına alır.

Kural 7 

  • Acil durum halinde etkili müdahale yapabilmek için hazırlıklı ve tatbikatlarla test edilen acil durum yöntemlerini uygulamaya almıştır.